Polityka Prywatności

Niniejszy dokument (polityka prywatności) określa zasady przetwarzania danych osobowych wszystkich osób odwiedzających i korzystających ze strony imdm.pl (dalej: „IMDM”) oraz stanowi odpowiedź na obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem tych danych i w kwestii swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej „RODO”).


Informacje ogólne

Właścicielem strony internetowej www.imdm.pl oraz administratorem Państwa danych osobowych jest IMDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie, ulica Aleksandra Fredry 2 lok.5 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Krakowa pod numerem 0000733916, NIP: 6793169894, REGON: 380372483.
Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych, promocji usług i produktów oferowanych przez IMDM, oraz zgodnie z treścią udzielonych zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
Strona www.imdm.pl ma charakter informacyjny, IMDM nie prowadzi sprzedaży swoich usług i produktów z poziomu strony, ograniczając się do promowania ww. Jeżeli z dowolnej przyczyny nie życzycie sobie Państwo aby jakiekolwiek Wasze dane były przetwarzane prosimy nie odwiedzać strony i nie korzystać z informacji w niej zawartych.


Dane osobowe – czym są?

Dane osobowe – zgodnie z dyspozycją RODO oznaczają informację, które umożliwiają zidentyfikowanie osoby fizycznej (której te dane dotyczą). Może to być imię i nazwisko, email, dane geolokalizacyjne, identyfikator (id) użytkownika.


Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Jeżeli odwiedzając stronę imdm.pl podacie Państwo imię i nazwisko, adres email, nr telefonu lub dane firmy (adres, nip, adres poczty elektronicznej, krs) – w przypadku korzystania z Formularza Kontaktowego – to takie dane zostaną przetworzone.


Jak chronimy Państwa dane?


IMDM przetwarza Państwa dane osobowe w celu prawidłowego wykonywania czynności obejmujących zapytania dotyczące naszych usług, prezentowanych na stronie internetowej. Dane nie są udostępniane podmiotom trzecim w żadnej formie. IMDM wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług zgodnie z (art. 6 ust.l lit. b) czyli przetwarzania niezbędnego do wykonania umowy, wykonania usługi szkoleniowej lub doradczej, lub na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. a), tj. zgody właściciela danych w przypadku działań marketingowych. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły. Przeglądanie zawartości witryny internetowej imdm.pl bez korzystania z Formularza Kontaktowego, nie wymaga podawania przez Państwa danych osobowych.
Podstawą przetwarzania danych osobowych przez firmę IMDM jest Państwa dobrowolna zgoda, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w celu m.in. umożliwienia Klientom korzystania z niektórych funkcji strony internetowej; realizacji zapytań odnośnie usług i produktów firmy IMDM; realizacji powiadomień czy realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług firmy IMDM.
Podając swoje dane osobowe, poprzez wypełnienie Formularza Kontaktowego w celu przesłania zapytania do IMDM dokonujecie Państwo akceptacji niniejszej Polityki Prywatności. Tym samym wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Poprzez podanie swoich danych osobowych oraz zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu Kontaktowym, dodatkowo wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego usług i produktów firmy IMDM, w tym m.in. wysyłki newslletera, powiadomień i innych form marketingu. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny.
Podanie danych wymaganych w procesie korzystania z Formularza Kontaktowego jest konieczne do prawidłowego, potencjalnego wykonywania usług przez IMDM na Państwa rzecz.


Państwa PRAWA dotyczące przetwarzania danych

1. Osoba, której dane dotyczą w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO – zgodnie z tym artykułem rozporządzenia, w takiej sytuacji IMDM dostarczy osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

2. Osoba, której dane dotyczą w każdym czasie ma prawo do poprawienia/ sprostowania danych (art. 16 RODO) – w takiej sytuacji IMDM niezwłocznie jak to możliwe i nie dalej niż w ciągu 14 dni poprawi i sprostuje Państwa dane, na podstawie informacji od Państwa.

3. Osoba, której dane dotyczą w każdym czasie ma prawo żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO), czyli prawo do usunięcia danych. – w takiej sytuacji nie dalej niż w ciągu 14 dni Państwa dane zostaną usunięte ze wszelkich nośników i pól na jakich się znajdują, a które należą do IMDM

4. Osoba, której dane dotyczą w każdym czasie ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) Osoba, której dane dotyczą w każdym czasie ma prawo do przenoszenia danych (art. 19 RODO) – w takim przypadku IMDM, zgodnie z Państwa życzeniem ograniczy przetwarzanie danych we wskazanym przez Państwa zakresie lub/i przeniesie dane.

5. Osoba, której dane dotyczą w każdym momencie ma prawo do sprzeciwu przetwarzania danych (szczególnie jeśli dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego). W takim przypadku IMDM zaprzestanie oferowania Państwu swoich usług i produktów tą drogą.


Jak możecie Państwo realizować swoje prawa?

Wystarczy, że osoba, której dane dotyczą, wyśle odpowiednią wiadomość na adres kontakt@imdm.pl (jest to realizacja 12 ust. 6 rozporządzenia RODO) lub prześle wiadomość drogą listowną na adres IMDM sp. z o.o. ul. Aleksandra Fredry 2 lok.5, 30-605 Kraków. Zgodnie z przepisami RODO, IMDM udzieli odpowiedzi w ciągu 30 dni.


Kto ma dostęp do Państwa danych?

Zgodnie z art. 29 RODO, dostęp do danych mają upoważnieni do tego pracownicy lub współpracownicy zajmujący się obsługą strony imdm.pl, którym zostały udzielone stosowane pełnomocnictwa.


Ewentualne zmiany w polityce prywatności

IMDM zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w Polityce Prywatności w przyszłości, np. ze względu na zmieniający się charakter strony i jej funkcjonalności. IMDM zobowiązuje się do każdorazowej publikacji zmian na stronie imdm.pl. oraz do powiadomienia swoich klientów o takich zmianach drogą mailową. Zmiany dotyczą zgód udzielonych po ich wprowadzeniu. W przypadku zgód udzielonych przed zmianami, zastosowanie ma Polityka Prywatności sprzed wprowadzenia zmian.

Skontaktuj się z nami i zapytaj o szczegóły