Misja i Kultura

Misja IMDM

Wspierać Klientów w ich zawodowych rolach, aby skuteczniej, efektywniej i z mniejszymi kosztami emocjonalnymi, osiągali swoje biznesowe cele.

Wartości i zobowiązania

1. Zaangażowanie – Robić więcej niż to wynika z kontraktu. Przekraczać oczekiwania klientów.

2. Jakość – Promować i propagować wiedzę zweryfikowaną naukowo, zawsze podając źródła i autorów. Wkładać wysiłek w bycie autorem.

3. Praktyka – narzędzia samodzielnie tworzyć, sprawdzać w praktyce i cyklicznie ulepszać. Miarą jakości naszych działań są wyniki ludzi i organizacji, które wspieramy.

4. Asertywność – szanować inne perspektywy, doceniać różnorodność i nie oceniać. W naszej perspektywie nie ma „lepszych i gorszych”: modeli pośrednictwa, agencji i agentów. Na szczyt wiedzie zwykle kilka dróg. Każdy agent i biuro nieruchomości może być naszym klientem, o ile działa zgodnie z literą prawa. Model nie ma znaczenia. Liczy się wynik.

5. Język faktu – mierzyć wskaźniki efektywności działań i komunikować skuteczność potwierdzoną faktami. Nasza komunikacja marketingowa jest właśnie taka. Być ekspertem od wyniku, nie tylko ekspertem z autorytetu/wiedzy.

6. Bezpieczeństwo – podczas konsultacji zawsze obowiązuje nas poufność. Nasi klienci decydują czy wspieramy ich w sposób jawny czy dyskretny.

7. Wspierać pro-bono – przynajmniej raz w roku uruchamiać wartościowe projekty całkowicie bezpłatnie, dla tych, którzy z dowolnych przyczyn nie mają dostępu do naszych usług i jednocześnie potrzebują wsparcia w zawodowych rolach.

Przekonania

1. Rozwój ma sens, jeśli rozumiesz znaczenie pytań: Dlaczego? Dla kogo? Po co?

Dopiero wtedy opłaca się pytać „jak?” Realny wzrost z przeciętności do mistrzostwa wiąże się z porażkami, błędami i wymaga determinacji – Jeśli znasz odpowiedzi na 3 powyższe pytania, łatwiej będzie wytrwać.

2. Praktyka przed wiedzą. Wytrwałość przed talentem.

Wyznajemy wyższość treningu nad wykładem. T.zw. Szkolenia sprzedażowe nie uczą zarabiać. Szkolenia dla wiedzy. Warsztat aby zrozumieć. Trening, aby potrafić. Trening narzędziowy, aby potrafić na ponadprzeciętnym poziomie i regularnie dowozić wynik. Wytrwały bez talentu osiągnie więcej niż talent, który się poddaje.

3. Podczas treningu najważniejsza jest Droga do celu.

Kiedy trenujesz, skup się na etapach a nie na końcowym wyniku… i daj się pozytywnie zaskoczyć. Łatwiej i szybciej niż myślisz Twój główny cel zostanie osiągnięty.

4. Ekspert to ktoś kto popełnił prawie wszystkie błędy…

…i przekuł swoje rezerwy w zasoby. Błędy są jak tablice z napisem: Nie rób tego w ten sposób. Mówić „tak” błędom i doceniać je. Mówić zdecydowane „nie” – porażce.

5. Człowiek podlega ocenom tylko w rolach jakie pełni w życiu.

Podczas treningu nigdy nie zostaniesz oceniony – otrzymasz informację zwrotną do swojej zawodowej roli. Możesz być mniej lub bardziej skutecznym: szefem, agentem, handlowcem czy menadżerem. Również ojcem, matką, kierowcą itd. Jako Człowiek – nie podlegasz żadnym ocenom.

6. Miarą wartości trenera narzędziowego są wyniki ludzi których szkoli.

Cyfry, liczby, zmienne, wskaźniki – mierzymy skuteczność ludzi, których trenujemy i komunikujemy fakty.

7. Jeśli w zawodowej roli chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze – to o nic nie chodzi.

Zawodowe role buduje się na swoich własnych wartościach jako Człowieka. Warto je znać. To „ILE” zarabiasz jest równie ważne co: „JAK” zarabiasz pieniądze.

8. Codziennie odrobinę lepszy. Nie od innych. Od siebie „z wczoraj”.

Pierwsze kluczowe słowo to „odrobinę”. Tyle wystarczy. Drugie kluczowe słowo to „Codziennie”. Trzecie… już wiesz prawda?

Scroll to Top