Trening narzędziowy

Najskuteczniejsze rozwiązania na rynku nieruchomości

Być może wciąż jesteś skłonny wierzyć, że typowe szkolenia czegoś uczą dlatego chętnie inwestujesz swój czas i pieniądze w rozwój własny lub swoich współpracowników – czy jednak realne wyniki faktycznie to potwierdzają?

Typowe szkolenie które dostarcza tylko wiedzy, może owocować wzrostem umiejętności ale tylko w przypadku ludzi, którzy bezpośrednio po nim są gotowi samodzielnie trenować w praktyce to, co poznali w teorii. Wiąże się to z wysiłkiem, błędami, porażkami i wymaga bardzo silnego charakteru, aby wytrwać.

Dlatego większość ludzi po typowych szkoleniach nie notuje realnych wzrostów, a Ci nieliczni, którzy podejmują wysiłek samodzielnego treningu lub trenują pod okiem menadżera, który najczęściej ich ocenia, często poddają się pod wpływem napotkanych trudności i wracają do starych nawyków, sprzed szkolenia.

Jak to robimy w IMDM – czyli można inaczej

Trening Narzędziowy polega na Aktywnym i Realnym kształtowaniu KONKRETNEJ UMIEJĘTNOŚCI na bazie wcześniej przyswojonej podczas szkolenia wiedzy, która jest wykorzystywana podczas treningu i w Praktyce.

Trener Narzędziowy to trener, który wychodzi zza pulpitu i pokazuje, że to o czym mówił podczas szkolenia naprawdę działa – nie ogranicza się do obserwacji tylko (jeden z etapów treningu) sam uczestniczy w procesie i pracując z prawdziwymi klientami pokazuje jak działa, potwierdzając umiejętności i skuteczność narzędzi oraz modelując trenowanego agenta, który go obserwuje.

W IMDM trenujemy w oparciu o higieniczne zasady, informując Agentów, że podczas treningu ważniejsza jest droga niż efekt. Niemniej badając wyniki widzimy konkretne obliczalne efekty.

Rezultaty agentów po wybranych szkoleniach i treningach narzędziowych:

Fakty

Wyniki Agentów z przykładowego treningu narzędziowego (skuteczne umawianie przyjęć nieruchomości).

Korzyści

Dzięki treningowi narzędziowemu:

 • Agent REALNIE zdobywa nowe umiejętności i wykształca opłacalne nawyki w swoich działaniach
 • Agent notuje WZROST WYNIKÓW i EFEKTYWNOŚCI w trenowanym obszarze
 • Wzrasta MOTYWACJA Agenta do działań
 • Wzrost efektywności działań przekłada się wprost na wzrost ilości NOWYCH TRANSAKCJI
 • Zadowolony Agent unika zjawiska t.zw. kryzysu odpowiedzialności (spadek ilości spotkań, brak transakcji, narzekanie, zatruwanie innych)
 • Agent zarabia więcej ,notuje więcej transakcji bezpośrednich i pośrednich przy mniejszych kosztach czasu i emocji
 • Spada wskaźnik rotacji w jednostce/oddziale
 • Wzrasta rentowność jednostki/oddziału

Co trenujemy?

 • Trening Narzędziowy to warsztat rozwijający umiejętności Agentów, który odbywa się w Twojej Agencji.
 • Trener Narzędziowy pracuje grupowo lub indywidualnie, w biurze lub w terenie z Agentami.
 • Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia efektywnego treningu jest potwierdzona wiedza agenta z zakresu odpowiedniego do treningu szkolenia.

Zakres zajęć:

 1. Skuteczne Umawianie Spotkań (3 dni) –zajęcia w biurze
 2. Przyjęcia Nieruchomości do Sprzedaży (od 2 dni) –zajęcia w terenie
 3. Przyjęcia tylko na wyłączność – poziom zaawansowany (od 3 dni)
 4.  Przyjęcia na wysoki procent – poziom zaawansowany (od 3 dni)
 5. Zapraszanie klientów poszukujących do biura i spotkania z nimi w biurze, umawianie pakietów prezentacji przez telefon (3 dni) –zajęcia w biurze
 6. Prezentacje kupującym przyjętych nieruchomości (od 2 dni) –zajęcia w terenie
 7. Finalizowanie transakcji – zajęcia w biurze z agentami i klientami (od 1 dnia)

Ciekawe dodatkowe fakty

 • Agenci raportują nam średnio 0,8 nowych transakcji sprzedażowych z umówionych przyjęć, choć trening dotyczył tylko umawiania przyjęć.
 • Agenci raportują nam średnio 2,1 nowych transakcji sprzedażowych z pozyskanych podczas treningu zleceń podażowych, choć trening dotyczył pozyskiwania ofert.